Procesný audit

Nastavíme vám dokonalé procesy!

Procesný audit a návrhy na zlepšenie vo vašej firme v oblastiach:

 1. PROCESY (tok činností vo firme, kapacita a kvalita výrobných zariadení, ľudskej práce a pracovného prostredia)
 2. MARKETING (stratégie, zákaznícke kanály, úroveň marketingovej výkonnosti, sociálne média, Google Ranking a podobne)
 3. OBCHODNÉ VZŤAHY (cenotvorba, audit predajní, kontrola právnej ochrany v oblasti GDPR)
 4. INÉ (podľa špecifickej potreby, okrem finančného a účtovného auditu)
Možnosti, ktoré môže audit jednej z vybraných oblastí špecializovaných na hotelierstvo, gastronómiu a služby v cestovnom ruchu, či marketing, distribučné kanály, alebo personalistiku, alebo iné oblasti obsahovať:

 

Kapacita a kvalita ľudskej práce a pracovného prostredia

 • Analýza zmluvných vzťahov so zamestnancami
 • Analýza štandardných rozpisov služieb a ich párovanie s potrebami
 • Efektivita ľudskej práce (pridaná hodnota zamestnancov a ich práce)
 • Odporúčané riešenia (vzorové rozpisy služieb, odporúčania zmluvných vzťahov, motivačné a kariérne plány zamestnancov)

Marketingová stratégia

 • Analýza aktuálnych marketingových stratégií a zákazníckych kanálov
 • Zmeranie efektivity marketingu
 • Odporúčané strategické marketingové riešenia
 • Odporúčané kanály a vzorový CRM
 • Vzorový revenue management

Cenotvorba a obchodné vzťahy

 • Analýza aktuálnych cenových politík
 • Analýza aktuálnych zmluvných vzťahov
 • Vzorový revenue management a cenová politika
 • Odporúčania k zmluvným vzťahom a efektivite nákupu

Proces (kolobeh) práce s klientom (zákazníkom, pacientom, hosťom...)

 • Analýza aktuálnych procesov od prebratia dopytu po zúčtovanie
 • Výskum potenciálu doplnkového predaja
 • Porovnanie trhového benchmarku v rovnakej, alebo podobnej oblasti
 • Odporúčania k zmenám a odhad zvýšenia výkonu z úpravy procesu

Podmienky a informácie

 • Služba môže byť hradená z príspevku MH SR (NPC/SBA).
 • Výsledný audit vždy obsahuje aj ďalšie možnosti podpory, príspevkov a iných možností rozvojových programov – z aktuálne otvorených, alebo očakávaných programov.
 • Služba je vhodná pre min. 3 roky fungujúcu spoločnosť, ktorá má nastavené interné procesy v oblasti auditu.
 • Výzva je aktuálne otvorená (v prípade, ak sa rozhodnete využiť príspevok a ste kvalifikovanou – oprávnenou spoločnosťou).

Možné výsledky (ciele) projektu

Marketing

 • Posúdenie efektivity prostriedkov vynaložených na marketing
 • Odporučenie iných foriem marketingu, ďalších distribučných kanálov, či partnerov na spoluprácu

Cenotvorba a obchodné vzťahy

 • Cenová politika založená na dopyte
 • Zvýšenie tržby/obratu z jedného dopytu
 • Analýza vlastných a externých doplnkových služieb a ich viazanie na predaj

Personálne plánovanie

 • Efektívne plánovanie personálu = zvýšenie priemernej tržby, alebo produktivity práce zamestnancov
 • Zosúladenie pracovných zmlúv s zákonníkom práce a ďalšími predpismi

Proces práce s klientom

 • Audit postupu práce s klientom
 • Odporúčania v oblasti maximalizácie tržby z jedného obchodu
 • Získanie doplnkových informácií o klientovi s predpokladom budúceho efektívneho CRM
 • Automatizácia práce s klientom s využitím ďalších software možností (CRM, channel manager, online booking system, online registrácia/rezervácia, a podobne)

Referencie

 • Viac ako 25 ročná skúsenosť z hotelierstva, cestovného ruchu a gastronómie
  • – rozpočty, financovanie, nákup, nábor/výber/školenie personálu, definovanie opisov pracovných činností, personálne plánovanie a ďalšie administratívne skúsenosti
  • – HR v oblasti cestovného ruchu, hotelierstva, gastronómie, wellness, spa a cestovnej agentúry
 • Školenia, vzdelávanie a personálne stratégie
  • – štátne a školské vzdelávacie programy
  • – dizajn kurzov pre rôzne kvalifikačné rámce
  • – lektorovanie kurzov pre zamestnancov, stredný aj najvyšší manažment
  • – poradenstvo cez NPC/SBA
  • – nábor, výber, školenie a nastavenie odmeňovania zamestnancov
  • – participácia na medzinárodnom vzdelávacom projekte v oblasti wellness
 • Development, dizajn, product development a pre-opening hotelov a investičných projektov
  • – otvorenia 3, 4, a 5* hotelov v SR a v Rakúsku
  • – rozpočet, controlling, nastavenie interných účtovných a kontrolných procesov v hotelierstve, gastronómii a zdravotníctve
  • – dizajn reštaurácií, kaviarní, barov, hotelových izieb, wellness, FBLR priestorov a bazénov
  • – výber, obstaranie, nákup, inventarizácia a skladovanie vybavovacích prvkov, zariadení, materiálov, surovín, potravín a iného vybavenia prevádzok v oblasti cestovného ruchu, hotelierstva, gastronómie, wellness, a zdravotníctva
 • Marketing a sociálne médiá
 • Prevádzka zariadení v oblasti zdravotníctva, gastronómie, wellness, hotelierstva, cestovného ruchu, športu, kultúry, kongresov a eventov
 • Regionálny rozvoj
 • Štúdia realizácia nového formátu destinačného manažmentu a predaja služieb reiónu
 • Hodnotenie projektov v oblasti destinačného manažmentu, a propagácie regiónov
 • Eventový a športový manažment – organizovanie športových a spoločenských podujatí
 • Wellness a Spa
  • – vytvorenie vlastného projektu kozmetického salónu s relaxačnými procedúrami (ako start-up)
  • – branding, sales a marketing
 • Zdravotníctvo
  • – legalizácia, otvorenie a prevádzka zariadenia kliniky FBLR s 3 pobočkami
  • – implementácia nových FBLR procedúr do programu kliniky
  • – automatizácia procesov plánovania, kontrolingu a odmeňovania zamestnancov FBLR kliniky
  • – legalizácia, otvorenie a prevádzka ambulancie všeobecného lekára

Something went wrong... Unable to load map... Please try to enable javascript

Kontaktujte nás

loader
Vaša správa bola odoslaná, ďakujeme!